مطالب توسط akar_admin@machine

راهنمای راه اندازی دستگاه روتیواتور اکار ماشین زاگرس

راهنمای راه اندازی دستگاه روتیواتور اکار ماشین زاگرس دستگاه روتیواتور اکار ماشین زاگرس روتیواتور چیست؟ روتیواتور ها یا تیلر های دوار از لحاظ شکل و نوع ساختار و به طورمقاله کار با روتیواتو ، آشنایی با روتیواتور تراکتوری، روتیواتور چگونه کار می کند ، ساختار روتیواتور پشت تراکتوری کلی با ادوات خاک ورزی رایج در […]